Tìm kiếm sản

VÍ CLUTCH NỮ_CWM03

1.180.000₫

Ví Clutch nữ cầm tay;
– Chất liệu da bò sáp, màu nâu vàng;
– Kích thước 13x20cm;
– Gồm 01 ngăn chính để tiền-điện thoại-giấy tờ, 02 ngăn tiền-giấy tờ, 06 ngăn thẻ;
– Bảo hành 01 năm sản phẩm;
www.haibanahandmade.com
www.facebook.com/haibanahandmade
www.instagram.com/haibanahandmade 
1
 

Ví Clutch nữ cầm tay;
– Chất liệu da bò sáp, màu nâu vàng;
– Kích thước 13x20cm;
– Gồm 01 ngăn chính để tiền-điện thoại-giấy tờ, 02 ngăn tiền-giấy tờ, 06 ngăn thẻ;
– Bảo hành 01 năm sản phẩm;
www.haibanahandmade.com
www.facebook.com/haibanahandmade
www.instagram.com/haibanahandmade