Tìm kiếm sản

VÍ LADY_WW07

980.000₫

Ví nữ dài, quai nút dài, điểm nhấn hoa trang trí;
– Chất liệu: da bò, màu đen;
– Kích thước: 10x19cm;
– Gồm: 02 ngăn tiền, 04 ngăn thẻ,01 ngăn hình, 01 ngăn khóa kéo;
– Bảo hành 01 năm sản phẩm;
www.haibanahandmade.com
www.facebook.com/haibanahandmade
www.instagram.com/haibanahandmade 
1
 

Ví nữ dài, quai nút dài, điểm nhấn hoa trang trí;
– Chất liệu: da bò, màu đen;
– Kích thước: 10x19cm;
– Gồm: 02 ngăn tiền, 04 ngăn thẻ,01 ngăn hình, 01 ngăn khóa kéo;
– Bảo hành 01 năm sản phẩm;
www.haibanahandmade.com
www.facebook.com/haibanahandmade
www.instagram.com/haibanahandmade