Tìm kiếm sản

VÍ NAM _WM06

850.000₫

Ví nam;
– Chất liệu: da sáp, màu nâu vàng;
– Kích thước 10x12cm;
– Gồm 02 ngăn tiền, 02 ngăn giấy tờ, 03 ngăn thẻ và 01 ngăn ngăn hình;
– Bảo hành 01 năm sản phẩm;
www.haibanahandmade.com
www.facebook.com/haibanahandmade
www.instagram.com.haibanahandmade 
1
 

Ví nam;
– Chất liệu: da sáp, màu nâu vàng;
– Kích thước 10x12cm;
– Gồm 02 ngăn tiền, 02 ngăn giấy tờ, 03 ngăn thẻ và 01 ngăn ngăn hình;
– Bảo hành 01 năm sản phẩm;
www.haibanahandmade.com
www.facebook.com/haibanahandmade
www.instagram.com.haibanahandmade